Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Prezentacja wyników badań.

Stres zawodowy w sądach i jego skutki zdrowotne. Zarys profilaktyki.
Książka.

© Stowarzyszenie Zdrowa Praca  2016
Projekt graficzny i skład: Aleksandra Twardokęs | Artur Klamut
zakres prac: opracowanie layoutu, diagramy i ilustracje, opracowanie e-book i print.